အသက် ၇၀ ကျော်ပေမယ့် ၆၀ ကျော် ချစ်သူကို သိန်း ၂၀၀ နဲ့ တင်တောင်းနိုင်တဲ့ အာဂဖိုးဖိုး

အသက် ၇၀ ကျော်ပေမယ့် ၆၀ ကျော် ချစ်သူကို သိန်း ၂၀၀ နဲ့ တင်တောင်းနိုင်တဲ့ အာဂဖိုးဖိုး