အတက်အကျ အပြောင်းအလဲ မြန်ဆန်စွာဖြင့် ယနေ့ ပြည်တွင်း ရွှေစျေး (၃၉) သိန်းသို့ ရောက်ရှိ

အတက်အကျ အပြောင်းအလဲ မြန်ဆန်စွာဖြင့် ယနေ့ ပြည်တွင်း ရွှေစျေး (၃၉) သိန်းသို့ ရောက်ရှိ