တရက်အမြတ် နှစ်သောင်းခွဲ သုံးသောင်းရတဲ့ ရန်ကုန်မြို့မှာ လမ်‌ဘေးစျေး‌ရောင်းတဲ့ စီးပွားရေး

တရက်အမြတ် နှစ်သောင်းခွဲ သုံးသောင်းရတဲ့ ရန်ကုန်မြို့မှာ လမ်‌ဘေးစျေး‌ရောင်းတဲ့ စီးပွားရေး