ယနေ့ ဇန်နဝါရီလ ( ၂၂ ) ရက်နေ့ မနက် ( ၉ )နာရီ ဝန်းကျင် အရ ငွေလဲနှုန်း ၊ ရွှေဈေးနှုန်း ၊ စက်သုံးဆီဈေးနှုန်း ၊ ဆန်ဈေးနှုန်း များ

ယနေ့ ဇန်နဝါရီလ ( ၂၂ ) ရက်နေ့ မနက် ( ၉ )နာရီ ဝန်းကျင် အရ ငွေလဲနှုန်း ၊ ရွှေဈေးနှုန်း ၊ စက်သုံးဆီဈေးနှုန်း ၊ ဆန်ဈေးနှုန်း များယနေ့ ဇန်နဝါရီလ ( ၂၂ ) ရက်နေ့ မနက် ( ၉ )နာရီ ဝန်းကျင် အရ ငွေလဲနှုန်း ၊ ရွှေဈေးနှုန်း ၊ စက်သုံးဆီဈေးနှုန်း ၊ ဆန်ဈေးနှုန်း များမှာ အောက်ပါအတိုင်းဖြစ်ပါတယ်။
မှတ်ချက်
ဆန်စျေးများမှာကုန်သည်ကြီးများအသင်းမှစျေးဖြစ်သည့်အတွက် နေရာဒေသပေါ်မူတည်၍ ကွဲလွဲမှုရှိပါသည်။
ရွှေစျေးနှင့် စက်သုံးဆီစျေးများသည်လည်း နေရာဒေသအလိုက်အနဲငယ်ကွာခြားမှုရှိနိုင်ပါသည်။ Difference between Lawyer vs Attorney

A lawyer (also called an “advocate”, “attorney”, “barrister”, “counsel”, “counsellor”, or “solicitor”) is someone who practices law. A lawyer has earned a degree in law and has a license to practice law in a particular area. If people have any problem regarding the law, they can contact a lawyer for advice. A legal problem is referred to as a case. A person can hire a lawyer to start a case against someone else or to help with a case that has been started against them. If the case goes to court, the lawyer will represent the client in court.

The lawyer will use their knowledge of the law to convince the court that the client is on the right side of the argument. Lawyers also help people “settle out of court,” which means that both sides of the argument agree to resolve the dispute ahead of time so that they will not have to go to trial. When a person is accused of a crime, the person has a defense lawyer to try to show they have not committed a crime.

The lawyer arguing that they did do the crime is called the prosecutor. Lawyers also prepare legal documents for their clients. Examples: buying or selling property or making a will (testament). Certain lawyers (called “commissioners of oaths” in England) can take legally binding witness statements which can be presented to the court. Lawyers work in different settings. Some work by themselves, while some work in law firms. Some lawyers work for hospitals and private companies.

Lawyers who work for private companies are usually called in-house counsel. Lawyers generally charge a fee for the work that they do, but sometimes advice is offered freely, which is called “pro bono,” meaning “for the public good.” In many countries, if a person is accused of a crime and unable to pay for a lawyer, the government will pay a lawyer to represent them using tax money.