ဖားကန့်မှာ ဖြစ်သွားတာတဲ့ ကြောက်စရာကြီး

ဖားကန့်မှာ ဖြစ်သွားတာတဲ့ ကြောက်စရာကြီး

၁၆ ရက်နေ့ဖြစ်ပျက်သွားတဲ့ ဖားကန့်က အခြေအနေပါ