ယနေ့ (6.1.2024) ရွှေစျေး၊ ဒေါ်လာစျေး၊ နိုင်ငံခြားငွေလဲနှုန်းများ

ယနေ့ (6.1.2024) ရွှေစျေး၊ ဒေါ်လာစျေး၊ နိုင်ငံခြားငွေလဲနှုန်းများ