ထိုင်းမှာ ရေယာဉ်ပျံတွေ စပျံသန်းပြေးဆွဲမယ့် သတင်းနှင့် အနှစ် (၉၀) စောတဲ့ မြန်မာပြည်မှာ စတင်ပြေးဆွဲခဲ့တဲ့ သမိုင်း

ထိုင်းမှာ ရေယာဉ်ပျံတွေ စပျံသန်းပြေးဆွဲမယ့် သတင်းနှင့် အနှစ် (၉၀) စောတဲ့ မြန်မာပြည်မှာ စတင်ပြေးဆွဲခဲ့တဲ့ သမိုင်း