စီးပွားရေး အ၀◌ီစိ ဂျိုးကပ်တော့မယ် မြန်မာပြည်နဲ့ ဒေါ်လာဈေး ၄၀၀၀ကျော်မယ့်နေ့

စီးပွားရေး အ၀◌ီစိ ဂျိုးကပ်တော့မယ် မြန်မာပြည်နဲ့ ဒေါ်လာဈေး ၄၀၀၀ကျော်မယ့်နေ့