ထိုင်းမှာ ရေယာဉ်ပျံတွေ စပျံသန်းပြေးဆွဲမယ့် သတင်းနှင့် အနှစ် (၉၀) စောတဲ့ မြန်မာပြည်

ထိုင်းမှာ ရေယာဉ်ပျံတွေ စပျံသန်းပြေးဆွဲမယ့် သတင်းနှင့် အနှစ် (၉၀) စောတဲ့ မြန်မာပြည်