သူပြန်လာနိုင်မလား

သူပြန်လာနိုင်မလား
Peil1
သူပြန်လာနိုင်ချေနည်းတဲ့အနေအထားမှာတွေ့ရပါတယ်။ကိုယ့်ဆီပြန်လာဖို့
အချိန်၊အတိုင်းအတာတစ်ခုထိကြာနိုင်ဦးမှာပါ။


Peil2
ဒီပုံလေးကိုရွေးချယ်မိမယ်ဆိုရင်မိမိရဲ့ မျှော်လင့်နေသူမိမိထံပြန်လာဖို့ရှိမယ်။ကံတရားမျက်နှာသာပေးမယ့်နိမိတ်ဖြစ်ပါတယ်။