လတ်တလော ဖေ့စဘွတ်ပေါ်မှာ စာကလေးကြော် စားသင့် မစားသင့် ပွဲဖြစ်နေကြတဲ့ ဂယက် (ရှင်းလင်းချက်)

လတ်တလော ဖေ့စဘွတ်ပေါ်မှာ စာကလေးကြော် စားသင့် မစားသင့် ပွဲဖြစ်နေကြတဲ့ ဂယက် (ရှင်းလင်းချက်)