ဒိုက်ဦးမြို့မှာ သုံးရက်ကြာ ထူးဆန်းစွာ ပျောက်ဆုံးသွားတဲ့ သုံးနှစ်သားလေးရဲ့ ကြေကွဲဖွယ် ဘ၀နိဂုံး

ဒိုက်ဦးမြို့မှာ သုံးရက်ကြာ ထူးဆန်းစွာ ပျောက်ဆုံးသွားတဲ့ သုံးနှစ်သားလေးရဲ့ ကြေကွဲဖွယ် ဘ၀နိဂုံး