တစ်ဖက်လူနဲ့ကိုယ်နဲ့ကြားကအချစ်အတွက် စကားလုံးသုံးလုံး.

တစ်ဖက်လူနဲ့ကိုယ်နဲ့ကြားကအချစ်အတွက် စကားလုံးသုံးလုံး.p1...
ပိုချစ်ပေးပါ.....
ယုံကြည်ပေးပါ....
စိတ်ကျေနပ်မှုရှိပါ..


p2..
လေးစားပါ...
ချစ်တာကိုထုတ်ပြပါ...
သစ်စာရှိပါ...