ကိုယ့်ကိုယ်ကိုပြန်ပြောရမယ့် စကားသုံးခု.

ကိုယ့်ကိုယ်ကိုပြန်ပြောရမယ့် စကားသုံးခု.p1.........

1.နင်တနေ့တနေ့ဘာတေများတိုးတက်လာလဲ
2.နင့်ရဲ့အရေးမပါတဲ့စွဲလမ်းမှုတေက ဘာမှအသူံးမဝင်ပုနော်
3.ဖုန်းဘဲအချိန်တိုင်းမသုံးနေနဲ့ လျော့သုံးအုမ်း


p2..........

1.အသီးအရွက်လေးဘာလေးစား အစာစားချိန်ကိုဂရုစိုက်အုမ်း
2.နင်move onသင့်တာတေကိုmove onလိုက်တော့
3.နင့်ရဲ့အတ်တတေကိုလွှတ်ချလိုက်တော့ အေးအေးချမ်းချမ်းဘဲနေ