တစ်ဖက်လူက ကိုယ်နဲ့ပက်သက်ပီးဘာကိုအကြောက်ဆုံးလဲ..

တစ်ဖက်လူက ကိုယ်နဲ့ပက်သက်ပီးဘာကိုအကြောက်ဆုံးလဲ..1..သစ္စာမရှိမှာ၊ဖောက်ပြန်မှာ၊သူနဲ့ကိုယ်နဲ့ကြားကထားထားတဲ့
ကတိတေကို ကိုယ်ကဖောက်ဖျက်မှာ ပီးတော့
ကိုယ်နဲ့လက်မထပ်ရမှာကိုသူ့ဘက်ကအကြောက်ဆုံးပါဘဲ


2..သူ့အပေါ်လျှို့ဝှက်ချက်တေထားနေမှာ ကိုယ်ကသူ့အပေါ်လိမ်ညာတာတေလုပ်မှာ
 ပီးတော့သူ့အပေါ်စိတ်အစစ်အမှန်မဟုတ်မှာကိုသူကအကြောက်ဆုံးပါဘဲ 
သူ့အနေနဲ့ကိုယ့်ကိုာ်အမြဲစောင့်ကြည့် နေတတ်ပါတယ်.