ကိုယ့်အမှားလို့ စွပ်စွဲခံရတာတွေအတွက် ကံတရားက

ကိုယ့်အမှားလို့ စွပ်စွဲခံရတာတွေအတွက် ကံတရားက