လူ့ဦးနှောက်ထဲကို ပထမဆုံး ကွန်ပြူတာ ချစ်ပ်စ်ပြား ထည့်သွင်းမှု အောင်မြင်ပြီ

လူ့ဦးနှောက်ထဲကို ပထမဆုံး ကွန်ပြူတာ ချစ်ပ်စ်ပြား ထည့်သွင်းမှု အောင်မြင်ပြီ