ဂျင်းတွေ အရမ်းများတဲ့ ကျိုက်ထီးရိုးမှာ ထမင်း ၃နပ်နဲ့ တည်းခိုခအပြီးအစီးမှ ၁၅၀၀၀ပဲကျတဲ့ ထမင်းဆိုင်

ဂျင်းတွေ အရမ်းများတဲ့ ကျိုက်ထီးရိုးမှာ ထမင်း ၃နပ်နဲ့ တည်းခိုခအပြီးအစီးမှ ၁၅၀၀၀ပဲကျတဲ့ ထမင်းဆိုင်