ထမင်းတစ်ခါပြင် 4000လောက်ရောင်းနေချိန်မှာ ဘာဟင်းနဲ့စားစား 1500ပဲပေးရတဲ့ ဆိုင်လေး

ထမင်းတစ်ခါပြင် 4000လောက်ရောင်းနေချိန်မှာ ဘာဟင်းနဲ့စားစား 1500ပဲပေးရတဲ့ ဆိုင်လေး