သဘာ၀ထဲက မျောက်တွေကို အိမ်မှာဘာလို့ ဖမ်းမမွေးသင့်တာလဲ

သဘာ၀ထဲက မျောက်တွေကို အိမ်မှာဘာလို့ ဖမ်းမမွေးသင့်တာလဲ