လူမှားပေါင်းခဲ့တဲ့ ထူးအိမ်သင် (နောင်ဘ၀မှာ ဒီလိုအပေါင်းအသင်းမျိုးနဲ့ မတွေ့ပါစေနဲ့ ကိုငှက်ရေ)

လူမှားပေါင်းခဲ့တဲ့ ထူးအိမ်သင် (နောင်ဘ၀မှာ ဒီလိုအပေါင်းအသင်းမျိုးနဲ့ မတွေ့ပါစေနဲ့ ကိုငှက်ရေ)