ကိုယ်ကဘယ်အနွယ်ဝင်ထဲကလဲ

ကိုယ်ကဘယ်အနွယ်ဝင်ထဲကလဲ1..ကိုယ်က ကုလားအနွယ်ဝင်ထဲက အတိတ်ဘဝထဲက ကိုယ်ကကုလားအနွယ်ဝင်ဖစ်လိမ့်မယ် မယ်တော်ကာလီနဲ့လဲဆက်စပ်မှုရှိတယ် အစောက်ရှောက်ကောင်းတေပိုင်စိုးထားတယ် လူတေကိုကူညီဖို့တွက်မွေးဖွားလာတယ် သင်ကစိတ်ထားဖြောင့်မတ်တဲ့သူတစ်ယောက်ဖစ်တယ်.2..ကိုယ်က သိုက်ဆက်၊နတ်ဆက်၊ပဋ္ဌာန်းဆက်အနွယ်ဝင်တွေထဲကဖစ်မယ် အနာဂါတ်ကိုကြိုသိနိုင်တယ် intuitionကောင်းတယ် ကြိုတင်မှန်းစတွက်ချက်တွေးခေါ်နိုင်မှုကိုပိုင်စိုးထားတယ် သင့်နောက်မှာမျက်လုံး၃စုံထပ်ရှိနေတယ် သင်ကwednesdayလို အချေtype.