တစ်ဖက်လူက ကိုယ်နဲ့ပက်သက်ပီးဘာကိုအကြောက်ဆုံးလဲ...

တစ်ဖက်လူက ကိုယ်နဲ့ပက်သက်ပီးဘာကိုအကြောက်ဆုံးလဲ...
No1:
ဖောက်ပြန်မှာ၊သူနဲ့ကိုယ်နဲ့ကြားကထားထားတဲ့ကတိတေကို ကိုယ်ကဖောက်ဖျက်မှာ ပီးတော့ကိုယ်နဲ့လက်မထပ်ရမှာကိုသူ့ဘက်ကအကြောက်ဆုံးပါဘဲ...No2:
သူ့အပေါ်လျှို့ဝှက်ချက်တေထားနေမှာ ကိုယ်ကသူ့အပေါ်လိမ်ညာတာတေလုပ်မှာ ပီးတော့သူ့အပေါ်စိတ်အစစ်အမှန်မဟုတ်မှာကိုသူကအကြောက်ဆုံးပါဘဲ သူ့အနေနဲ့ကိုယ့်ကိုာ်အမြဲစောင့်ကြည့် နေတတ်ပါတယ်...