ပိုက်ဆံထုတ် ပြန်လာပေးလို့ မုန့်ဖိုး (၂) သိန်းပေးတာတောင် လုံးဝမယူတဲ့ ရှားရှားပါးပါး ရိုးသားလွန်းတဲ့ တက်စီကားဆရာ

ပိုက်ဆံထုတ် ပြန်လာပေးလို့ မုန့်ဖိုး (၂) သိန်းပေးတာတောင် လုံးဝမယူတဲ့ ရှားရှားပါးပါး ရိုးသားလွန်းတဲ့ တက်စီကားဆရာ