ကိုယ်နဲ့ပတ်သတ်တဲ့ပစ္စည်းလေးတွေသူသိမ်းထားသေးလား

ကိုယ်နဲ့ပတ်သတ်တဲ့ပစ္စည်းလေးတွေသူသိမ်းထားသေးလား1..သူသိမ်းထားတာမဟုတ်ပေမယ့်
သူ့ဆီမှာရှိနေသေးပါတယ်။
အမှတ်တရပစ္စည်းလေးတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ။


2..သူ့သိမ်းထားပါသေးတယ်။
သိသိရက်နဲ့ကို သိမ်းထားမိတာပါတဲ့ခင်ဗျာ။

3..သူသိမ်းထားတာမဟုတ်ပေမယ့်
သူ့ဆီမှာရှိနေသေးပါတယ်။
အမှတ်တရပစ္စည်းလေးတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ။