သူနဲ့ကိုယ် အစကနေပြန်စသင့်လား-

သူနဲ့ကိုယ် အစကနေပြန်စသင့်လား-
Pile1: ပြန်မစစေချင်တော့ဘူး။အပြတ်သတ်နဲ့ပြတ်သားသင့်တယ်လို့ယူဆမိပါတယ်။အကယ်၍ပြန်တွဲမယ်ဆိုရင်တောင် အချင်းချင်းအကောင်းမြင်ဖို့လိုအပ်ပါတယ်။


Pile2: ပြန်ပက်သက်ကြရတဲ့ကြောင်းရင်းမျိုးကြုံရတတ်ပါတယ်။တဖက်ကကိုယ်နဲ့ညိယူချင်တဲ့နေထားမျိုးရှိလာရနိုင်ပါတယ်


Pile3: ကိုယ့်စိတ်ထက်သူစိတ်ကို အလျော့ပေးနိုင်မှ တော်ရုံကြမယ့်နေထားမျိုဆောင်တာကြောင့် လျော့နိုင်သမျှလျော့ဖို့တော့လိုပါတယ်တဖက်တည်းတင်လွန်းရင်တော့ပြတ်ရတတ်ပါတယ်