ဆိုင်ကလုံးမုန်တိုင်းကြီးရဲ့ ဖြစ်လာမဲ့ပြင်းအား အခြေအနေနဲ့ မြန်မာပြည်ကိုဝင်မဲ့ လမ်းကြောင်းကို ပြောပြပြီး အထူးသတိပေးလာတဲ့ စုစုစံ


ဆိုင်ကလုံးမုန်တိုင်းကြီးရဲ့ ဖြစ်လာမဲ့ပြင်းအား အခြေအနေနဲ့ မြန်မာပြည်ကိုဝင်မဲ့ လမ်းကြောင်းကို ပြောပြပြီး အထူးသတိပေးလာတဲ့ စုစုစံ”

Comments