သူ့ဘက်ကကိုယ့်ကိုစဆက်သွယ်လာနိုင်လား

သူ့ဘက်ကကိုယ့်ကိုစဆက်သွယ်လာနိုင်လား
Pile.1 ပြန်ဆက်သွယ်လာနိုင်ပါတယ်။တဖက်လူကအရူးစိတ်မို့ စိတ်ကတော့ငြိမ်မနေနိုင်ပါဘူးမြဲတမ်းပြောင်းပြောင်းနေရတတ်ပါတယ်


Pile.2သူ့ဘက်က စဆက်သွယ်ဖို့တော့နည်းနည်းခဲယင်းနေရတတ်ပါတယ်။သူ့ကြောင်းနဲ့သူကျပ်ရိုက်နေရတတ်ပါတယ်


Pile.3 သူ့ဘက်ကကိုယ့်ပေါ် သံသယစိတ်တေပျောက်သွားတဲ့ချိန်ကျရင် ကိုယ့်ဆီကိုပြန်ဆက်သွယ်လာရတတ်ပါတယ်