ကိုယ်ယုံကြည်ထားသလိုဖြစ်လာနိုင်လား
Pile1: အကြောင်းမျိုးမျိုး ေကြာင့် ဆုံးရှုံးထားရာက ေနတဖြည်းဖြည်းနဲ့ ယုံကြည်ထားတဲ့တိုင်းဖြစ်လာနိုင်ပါတယ်Pile2: လက်လျော့လိုက်ရတဲ့နေထားတခုကနေစပီးတော့ တဖန်ပြန်စပြုပီး ကိုယ်ယုံကြည်ချက်တိုင်းဖြစ်လာနိုင်ပါတယ်


Pile3: လမ်းကြောင်းကအမျိုး"ပေါ်လာနိုင်တယ်ဒီကြားထဲစိတ်လျော့လိုက်ရတာမျိုးလည်း ရှိလာတတ်တယ်။ကိုယ့်မှာလည်းတခုခုစောင့်ရှောက်ရှိနိုင်တယ်
လိုရာကိုတော့ ယုံကြည်ချက်နဲ့သွာဖို့လိုအပ်ပါတယ် လမ်းကြောင်းပြောင်းချင်တဲ့စိတ်တော့ပေါ်ပေါ်လာတတ်ပါတယ်

Comments