နာမည်ကြီးလာပေမယ့် မိဘကို လုပ်မကျွေးဘဲ မဂ်လာဆောင်လိုက်တဲ့ အဆိုတော် အနောလေး

နာမည်ကြီးလာပေမယ့် မိဘကို လုပ်မကျွေးဘဲ မဂ်လာဆောင်လိုက်တဲ့ အဆိုတော် အနောလေး