ကြက်ဥကို မနက်ပိုင်းမှာ စားခြင်းဖြစ် ရရှိနိုင်သော အကျိုးကျေးဇူးများ

 Comments